Cách tính thời gian công tác đối với cán bộ cấp xã

Ngày hỏi:01/03/2012

Bà Nguyễn Thị Chi sinh năm 1963, nhập ngũ tháng 2/1980 đến ngày 30/4/1984 xuất ngũ về địa phương. Từ tháng 8/1984 đến tháng 12/1998 bà Chi công tác tại Văn phòng UBND xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Từ ngày 1/1/1999 đến nay bà Chi là cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Phương Công. Hiện nay, trong sổ Bảo hiểm xã hội của bà Chi chỉ được tính thời gian công tác từ năm 1999 đến nay mà không có thời gian công tác trước đó tại UBND xã và thời gian tham gia quân đội. Bà Chi đề nghị cơ quan chức năng xem xét, tính cộng nối khoảng thời gian công tác trên cho bà.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình tư vấn như sau:

  • Việc cộng nối thời gian trước tháng 1/1999 áp dụng quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH ngày 19/5/1998 của Ban Tổ chức Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP.

   Cụ thể, tại tiết số 3.3, Điểm 3, Mục II Công văn số 806/BHXH-CĐCS ngày 14/7/1998 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã quy định: “…trong quá trình công tác ở xã trước tháng 1/1998 nếu có thời gian được cử đi học chuyên môn, chính trị hoặc nếu bị cách quãng không quá 12 tháng thì cũng được coi là thời gian công tác liên tục”.

   Như vậy, những trường hợp cán bộ cấp xã có thời gian bị ngắt quãng trên 12 tháng thì không được cộng nối thời gian công tác trước năm 1998.

   Bà Nguyễn Thị Chi có khoảng thời gian công tác bị ngắt quãng là 2 năm 6 tháng (từ tháng 7/1996 đến tháng 12/1998 chức danh không được đóng bảo hiểm xã hội). Vì vậy, thời điểm năm 2000, Bảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải không tính thời gian công tác trước năm 1999 của bà Chi là thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội là đúng quy định.

   Đối với việc cộng nối thời gian công tác trong quân đội, theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thì thời gian công tác trong quân đội của bà Chi (từ tháng 12/1980 đến tháng 4/1984) được tính là thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

   Về hồ sơ để cộng nối thời gian công tác trong quân đội, do bà Nguyễn Thị Chi đã không cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ gốc để chứng minh thời gian công tác trong quân đội. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải chưa có căn cứ để làm thủ tục cộng nối thời gian trong quân đội cho bà Nguyễn Thị Chi.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn