Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm

Ngày hỏi:12/05/2016
Trường tôi đang thiếu bảo vệ nên tôi được tăng cường trực ban đêm. Hiện tôi được nhà trương thanh toán tiền trực ban đêm. Tuy nhiên tôi không biết cách tính trả tiền lương làm việc ban đêm như thế nào, mong Tòa soạn giải thích giúp? - Nguyễn Hải Bình (nguyenhaibinh***@gmail.com).

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn như sau:

   Theo Khoản 1, Khoản 2 Mục III Thông tư số: : 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 5/1/2005 của liên bộ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức", quy định: Các đối tượng quy định tại Điểm 1 mục I Thông tư này có thời giờ thực tế làm việc vào ban đêm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

   Tiền lương làm việc vào ban đêm được tính theo công thức sau:

   Tiền lương

   làm việc vào

   ban đêm

   Tiền

   = lương giờ

   x 130% x

   Số giờ thực tế

   làm việc vào

   ban đêm

   Riêng về chế độ trả lương làm thêm giờ được hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Mục IV Thông tư trên như sau:Các đối tượng quy định tại điểm 1 mục I Thông tư này đã có chế độ quy định số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một ngày và số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng của cơ quan có thẩm quyền mà phải làm thêm giờ sau khi đã hoàn thành đủ số giờ tiêu chuẩn trong ngày theo quy định.

   Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau:

   Tiền lương

   làm thêm giờ vào

   ban ngày

   Tiền

   = lương giờ

   150%

   xhoặc 200%x

   hoặc 300%

   Số giờ

   thực tế

   làm thêm

   Trong đó:

   Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

   Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần;

   Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động).

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT