Cận 0.5 độ có được đi NVCA?

Ngày hỏi:04/09/2021

Cho em hỏi, em vừa thi tốt nghiệp THPT xong. Có mong muốn đăng ký đi nghĩa vụ công an nhưng em bị cận 0.5 độ thì có đủ sức khỏe không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BCA thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

   Và tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư có quy định cách cho điểm, cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa, vụ tham gia Công an nhân dân, cách phân loại sức khỏe được thực hiện theo các khoản: 2, 3, 4 và 5 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Dẫn chiếu Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì dựa vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Theo đó, các bệnh về mắt dẫn đến việc công dân không đảm bảo điều kiện về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được quy định tại số thứ tự 90 Mục II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2019/TT-BCA:

   2

   Thị lực sau chỉnh kính

   Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm

   2

   Cận thị

   - Cận thị dưới -1,5 D

   3

   - Cận thị từ -1,5 D đến dưới - 3 D

   4

   - Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

   5

   - Cận thị từ - 4 D trở lên

   6


   Như vậy, trường hợp bạn bị cận thị 0.5 độ nên sức khỏe có thể phân loại là sức khỏe loại 3. Do đó, bạn không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nghĩa vụ công an (không xét tới các điều kiện khác).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghĩa vụ công an
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn