Cán bộ công chức cấp xã có bằng thạc sĩ thì có được hưởng theo bằng cấp đó không?

Ngày hỏi:03/06/2019

Tôi là có bằng thạc sĩ kinh tế, vừa rồi tôi có nguyện vọng về làm việc tại địa phương và đã trúng tuyển kì thi công chức xã năm 2019, tôi muốn hỏi tôi sẽ được hưởng lương theo bằng thạc sĩ của mình như thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối với cán bộ công chức có bằng thạc sĩ thì căn cứ quy định tại Thông tư 03/2010/BNV-BTC-BLĐTBXH cán bộ công chức cấp xã những người hoạt động không chuyên trách có quy định cụ thể như sau:

   Đối với cán bộ cấp xã

   Căn Cứ Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2010/BNV-BTC-BLĐTBXH quy định về Xếp lương đối với cán bộ cấp xã cụ thể như sau:

   ...

   2. Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP , cụ thể như sau:

   a) Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch chuyên viên (cao đẳng) (mã số 01a.003); tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004).

   Như vậy cán bộ cấp xã có bằng thạc sĩ là sẽ được tính lương theo ngạch chuyên viên mã số (01:003) Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 11/2014/TT-BNV chức danh mã số ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn công chức hành chính.

   Đối với công chức xã

   Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 32 Thông tư 03/2010/BNV-BTC-BLĐTBXH Xếp lương đối với công chức cấp xã quy định về xếp lương đối với công chức cấp xã cụ thể như sau:

   1. Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh hiện đảm nhiệm thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   a) Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003);

   Như vậy công chức cấp xã có bằng thạc sĩ là sẽ được tính lương theo ngạch chuyên viên mã số (01:003) Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 11/2014/TT-BNV chức danh mã số ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn công chức hành chính.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì hiện nay đối với cán bộ công chức cấp xã có bằng cấp thạc sĩ thì vẫn sẽ hưởng lương theo mức chuyên viên mã số (01:003) Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư 11/2014/TT-BNV tương tự như cán bộ công chức cấp xã có trình độ đại học.

   Ngoài ra người có trình độ thạc sĩ đối với công chức cấp xã sẽ được nhận quyền lợi sau:

   Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP chế độ chính sách cán bộ công chức ở xã phường thị trấn có quy định:

   Trường hợp có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và tương đương; công chức cấp xã ở vùng cao, biên giới, hải đảo thời gian tập sự được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn