Cán bộ, công chức có được đi lễ trong giờ hành chính không?

Ngày hỏi:07/01/2019

Sắp đến tết rồi nên việc đi lễ tại các chùa, tự trong cả nước cũng như việc tham gia các lễ hội là nhu cầu tất yếu của mỗi người, trong đó bao gồm cả cán bộ công chức. Tuy nhiên, đối với người dân thì có thể đi lễ, tham gia lễ hội bất kỳ lúc nào thì các bộ, công chức trong giờ hành chính có được đi lễ, tham gia lễ hội hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc tổ chức lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao các bậc tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành, phát triển đất nước; tuyên truyền giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích, truyền thống tốt đẹp của lễ hội.

   Người tham gia lễ hội có quyền cũng như trách nhiệm nhất định khi tham gia lễ hội theo quy định của pháp luật tại Nghị định 110/2018/NĐ-CP.

   Trong đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 110/2018/NĐ-CP thì người tham gia lễ hội có các trách nhiệm sau

   - Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội;

   - Ứng xử có văn hóa trong hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội;

   - Thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường;

   - Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

   - Không thực hiện việc đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di tích, lễ hội;

   - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngoài việc chấp hành nghiêm quy định trên còn phải thực hiện các quy định sau: không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì cán bộ, công chức không được đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội hoặc được giao thực thi nhiệm vụ).

   Các trường hợp cán bộ, công chức vô tình hay cố ý đi lễ hội trong giờ hành chính; dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức 2008 và Nghị định 34/2011/NĐ-CP.

   Theo đó, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà cán bộ, công chức phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

   Đối với cán bộ: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; hoặc Bãi nhiệm.

   Lưu ý: Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ.

   Đối với công chức: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; hoặc Buộc thôi việc.

   Lưu ý: Việc giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn