Cán bộ công chức có được là thành viên của hợp tác xã không?

Ngày hỏi:03/04/2019

Hiện đang làm việc trong một cơ quan nhà nước. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong nhận phản hồi. Công chức, cán bộ có được là thành viên của hợp tác xã không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 có quy định về việc cán bộ, công chức tham gia vào hợp tác xã như sau:

   - Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

   + Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

   + Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

   + Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

   + Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

   + Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

   Như vậy, theo quy định trên thì cán bộ, công chức không được phép thành lập hợp tác xã với tư cách là thành viên sáng lập, mà cán bộ công chức chỉ được tham gia vào hoạt động của hợp tác xã với tư cách là thành viên góp vốn của hợp tác xã.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn