Cán bộ, công chức đã về hưu thì có bị xử lý kỷ luật?

Ngày hỏi:01/04/2019

Cho hỏi: Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm trong thời gian giữ chức vụ nhưng đã về hưu thì họ có bị xử lý kỷ luật?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 80 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định:

   1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật.

   Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

   2. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng; trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 04 tháng.

   Đồng thời, theo Điều 77, Điều 78 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì:

   Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ:

   a) Khiển trách;

   b) Cảnh cáo;

   c) Cách chức;

   d) Bãi nhiệm.

   Các hình thức kỷ luật đối với công chức:

   a) Khiển trách;

   b) Cảnh cáo;

   c) Hạ bậc lương;

   d) Giáng chức;

   đ) Cách chức;

   e) Buộc thôi việc.

   Theo quy định nêu trên thì thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. Hiện nay, không có quy định cụ thể về việc kỷ luật cán bộ, công chức đã về hưu, đồng thời căn cứ theo quy định nêu trên thì có thể hiểu một số hình thức kỷ luật cũng sẽ không áp dụng được đối với người đã về hưu. Do đó, có thể khẳng định là cán bộ, công chức đã về hưu thì không bị xử lý kỷ luật. Hiện nay vấn đề này đang được lấy ý kiến tại dự thảo luật cán bộ, công chức sửa đổi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn