Cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ không được kinh doanh

Ngày hỏi:14/05/2018

"Cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ" và "không được kinh doanh" là gì? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Quang Toàn, tôi sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi về việc cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ không được kinh doanh, cụ thể là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ là những đối tượng nào? Không được kinh doanh ở đây nghĩa là gì? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi hy vọng Ban biên tập có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe Quý Ban biên tập! (quang_toan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 102/2007/NĐ-CP quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ thì:

   - Cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ là người khi đang là cán bộ, công chức, viên chức được giao nghiên cứu, xây dựng, thẩm tra, thẩm định hoặc là người ký, ban hành các quyết định phê duyệt, quản lý, quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về một trong các lĩnh vực quy định tại Điều 4 Nghị định này theo quy định của pháp luật, được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc, bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, nghỉ hưu hoặc chuyển ra khỏi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

   Và theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này thì:

   - Không được kinh doanh là việc người thôi giữ chức vụ không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 4 Nghị định này.

   Ngoài ra, Điều 4 Nghị định này quy định như sau:

   Các lĩnh vực mà người thôi giữ chức vụ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này trước đây có trách nhiệm quản lý có quy định thời hạn không được kinh doanh, bao gồm:

   1. Nhóm 1 gồm các lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành:

   a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

   b) Bộ Tài chính;

   c) Bộ Thương mại;

   d) Bộ Tư pháp;

   đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

   2. Nhóm 2 gồm các lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành:

   a) Bộ Bưu chính, Viễn thông;

   b) Bộ Công nghiệp;

   c) Bộ Giao thông vận tải;

   d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

   đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   e) Bộ Tài nguyên và Môi trường;

   g) Bộ Thuỷ sản;

   h) Bộ Xây dựng;

   i) Tổng cục Du lịch.

   3. Nhóm 3 gồm các lĩnh vực thuộc các Bộ, ngành:

   a) Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   b) Bộ Khoa học và Công nghệ;

   c) Bộ Văn hoá - Thông tin;

   d) Bộ Y tế;

   đ) Ủy ban Thể dục thể thao;

   e) Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   4. Nhóm 4 gồm các chương trình, dự án do người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt.

   Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quy định cụ thể danh mục các lĩnh vực tại Điều này đối với người thôi giữ chức vụ.

   Trên đây là nội dung định nghĩa về "Cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ" và "không được kinh doanh". Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 102/2007/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn