Cán bộ luân chuyển phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện nào?

Ngày hỏi:10/10/2017

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ luân chuyển được quy định ra sao? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Thuận. Tôi được biết Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định mới về công tác luân chuyển cán bộ. Tôi thắc mắc không biết theo quy định này thì cán bộ luân chuyển phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện nào? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Đặng Hoàng Nam (nam***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 07/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 98-QĐ/TW năm 2017 về luân chuyển cán bộ. Một trong những mục đích của công tác luân chuyển cán bộ được xác định là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

   Theo đó, tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ luân chuyển là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 5 Quy định 98-QĐ/TW năm 2017. Cụ thể như sau:

   1- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực và triển vọng phát triển; về cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí chức danh luân chuyển theo quy định.

   2- Có quy hoạch, có trình độ chuyên môn, đủ sức khoẻ công tác.

   3- Còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển (50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ, trừ cán bộ nữ thuộc diện được kéo dài thời gian công tác theo quy định); cán bộ luân chuyển để bố trí không phải người địa phương, không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ luân chuyển. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 98-QĐ/TW năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn