Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán do ai phê duyệt?

Ngày hỏi:10/09/2019

Tôi là Hiệu trưởng trường mầm non có thâm niên hơn 10 năm, gần đây tôi được lập danh sách là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán. Anh chị cho tôi hỏi hỏi danh sách này do ai phê duyệt?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán do ai phê duyệt?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT thì:

   "2. Quy trình lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán

   a) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán theo thẩm quyền, báo cáo sở giáo dục và đào tạo;

   b) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán theo thẩm quyền, tổng hợp danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán trên địa bàn, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo."

   Như vậy, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo sẽ lựa chọn và phê duyệt danh sách cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán theo thẩm quyền và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn