Cán bộ Quản lý thị trường được quyền khám người, phương tiện không?

Ngày hỏi:31/10/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về quản lý trật tự, theo tôi được biết là Bộ công thương vừa mới ban hành văn bản mới về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường. Tôi có chút thắc mong được anh chị giải đáp, anh chị cho tôi hỏi, cán bộ quản lý thị trường có được khám người, phương tiện không? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 35/2018/TT-BCT, có hiệu lực ngày 26/11/2018, quy định về nguyên tắc chung thì:

   "1. Việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; hoạt động kiểm tra; khám người theo thủ tục hành chính, khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, khám nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là khám); xử lý vi phạm hành chính phải đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường, tuân thủ các quy định của Pháp lệnh Quản lý thị trường, pháp luật về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các quy định tại Thông tư này."

   Tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư 35/2018/TT-BCT, phương án khám như sau:

   "1. Trước khi ban hành quyết định khám, người có thẩm quyền ban hành quyết định khám hoặc được giao quyền ban hành quyết định khám phải ban hành phương án khám để bảo đảm việc kiểm tra đúng pháp luật và có kết quả, trừ trường hợp cần phải khám ngay theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính."

   Tại Điều 34 Thông tư 35/2018/TT-BCT, ban hành quyết định khám như sau:

   "1. Tất cả các trường hợp khám đều phải có quyết định khám bằng văn bản của người có thẩm quyền, trừ trường hợp cần phải khám ngay theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

   2. Người có thẩm quyền của Quản lý thị trường chỉ ban hành quyết định khám khi:

   a) Đúng với thẩm quyền, địa bàn hoặc lĩnh vực được giao nhiệm vụ;

   b) Có phương án khám theo quy định tại Điều 33 của Thông tư này."

   Như vậy, nếu có căn cứ cho rằng trong người hoặc trong phương tiện vận tải, đồ vật hoặc tại nơi cất giấu có cất giấu tang vật vi phạm hành chính, công chức quản lý thị trường áp dụng việc khám người, khám phương tiện vận tải theo thẩm quyền hoặc đề xuất khám với người có thẩm quyền ban hành quyết định khám theo thủ tục hành chính của quản lý thị trường.

   Công chức quản lý thị trường đề xuất việc khám phải chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền ban hành quyết định khám và trước pháp luật về nội dung của đề xuất khám.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn