Cán bộ sắp về hưu có được quy hoạch để giữ chức vụ quản lý công ty nhà nước?

Ngày hỏi:28/10/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về quy hoặc chức danh người quản láy công ty nhà nước. Cho tôi hỏi cán bộ sắp về hưu có được quy hoạch để giữ chức vụ quản lý tại công ty nhà nước không? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 97/2015/NĐ-CP về nguyên tắc thực hiện quy hoạch thì:

   1. Nhân sự được xem xét để đưa vào quy hoạch

   a) Phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và cơ bản đáp ứng đủ tiêu chuẩn của từng chức danh quản lý do cấp có thẩm quyền ban hành.

   b) Phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của tập đoàn, tổng công ty, công ty.

   c) Phải đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực thực tiễn, chiều hướng và triển vọng phát triển trước khi đưa vào quy hoạch.

   2. Đối với nhân sự đang giữ chức vụ quản lý thì chỉ quy hoạch chức danh cao hơn và phải đủ tuổi (đủ tháng) để công tác được ít nhất 01 nhiệm kỳ.

   3. Công tác quy hoạch được thực hiện theo quy hoạch động và quy hoạch mở.

   Tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 97/2015/NĐ-CP thì thời hạn giữ chức vụ quản lý doanh nghiệp như sau:

   "1. Thời hạn giữ chức vụ người quản lý doanh nghiệp là 05 năm;

   Đối với Kiểm soát viên, thời hạn giữ chức vụ là 03 năm."

   Theo quy định trên thì cán bộ được quy hoạch giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước phải đủ tuổi (đủ tháng) để công tác được ít nhất 01 nhiệm kỳ. Đối với người quản lý doanh nghiệp thì thời hạn giữ chức vụ quản lý là 05 năm. Do đó, trong trường hợp cán bộ sắp về hưu thì sẽ không đủ tuổi để đảm nhiệm chức danh quản lý trong 01 nhiệm kỳ. Theo đó, đối với những cán bộ này sẽ không được quy hoạch chức danh quản lý doanh nghiệp nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT