Cán bộ từ chức được hưởng chế độ như thế nào?

Ngày hỏi:21/05/2020

Bạn Minh Trung - Tp.HCM hỏi: Theo quy định hiện hành thì cán bộ từ chức được hưởng chế độ như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cán bộ từ chức được hưởng chế độ như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 13 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định:

   Từ chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

   Theo Điều 54 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì các trường hợp cán bộ, công chức được từ chức gồm:

   - Không đủ sức khỏe;

   - Không đủ năng lực, uy tín;

   - Theo yêu cầu nhiệm vụ và;

   - Vì lý do khác.

   Và theo Điều 18 Quy định 260-QĐ/TW năm 2009 thì cán bộ từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý; do nhận thấy hạn chế về năng lực hoặc sức khỏe thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn giữ chức vụ. Còn các trường hợp còn lại đều không được bảo lưu phụ cấp chức vụ.

   Lưu ý: Cán bộ không được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   - Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà cần tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ do bản thân cán bộ đã thực hiện; nếu cán bộ từ chức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ mà đơn vị được giao.

   - Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan bảo vệ pháp luật.

   Như vậy, cán bộ từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý; do nhận thấy hạn chế về năng lực hoặc sức khỏe thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn giữ chức vụ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn