Cán bộ vi phạm kỷ luật có bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ không?

Ngày hỏi:31/10/2019

Cho tôi hỏi tôi là cán bộ trong quân đội, vừa rồi tôi bị kỷ luật do vi phạm quy chế làm việc của đơn vị. Vậy cho tôi hỏi năm nay tôi có thể bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cán bộ vi phạm kỷ luật có bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 14 Nghị định 56/2015/NĐ-CP quy định cán bộ có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   - Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình hoặc xử lý kỷ luật theo quy định.

   - Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

   - Để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất.

   - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

   - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục và phải tiến hành kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị.

   - Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

   - Có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là cán bộ và bị đơn vị kỷ luật do vi phạm quy chế, do đó bạn sẽ bị đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn