Căn cứ lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:18/10/2019

Tôi đang tìm hiểu về quy chế soạn thảo ban hành văn bản của kiếm toán nhà nước. Cho tôi hỏi căn cứ lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 1662/QĐ-KTNN năm 2017 thì căn cứ lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước như sau:

   Việc lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dựa trên các căn cứ sau đây:

   1. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ; Chương trình xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ hằng năm;

   2. Nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước;

   3. Kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật của Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân liên quan.

   Trên đây là quy định về căn cứ lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn