Căn cứ, phương pháp phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên

Ngày hỏi:12/12/2017

Căn cứ, phương pháp phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Lan Khuê, hiện đang làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu một số quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên nhưng tôi chưa tìm được văn bản quy định về nội dung này. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Căn cứ, phương pháp phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.       

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (Ban hành kèm theo Quy định số 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013) thì nội dung này được quy định như sau:

   1- Căn cứ phát hiện dấu hiệu vi phạm:

   a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra, chi bộ; chương trình, kế hoạch công tác năm của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra và các đơn vị trong cơ quan Ủy ban kiểm tra (đối với cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương). Chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy viên, thành viên của tổ chức đảng, thành viên Ủy ban kiểm tra được phân công phụ trách, của cán bộ kiểm tra được phân công theo dõi lĩnh vực, địa bàn.

   b) Quy định của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp về phân cấp quản lý cán bộ.

   c) Các thông tin, tài liệu, báo cáo, phản ánh về dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được thu thập, phát hiện từ các nguồn sau:

   - Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, kiểm toán, kiểm điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

   - Báo cáo tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên; báo cáo kết quả bình xét, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng.

   - Báo cáo, kiến nghị của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới.

   - Tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh, góp ý của đảng viên và quần chúng.

   - Kết quả khảo sát, thăm dò, thống kê, phân tích, tổng hợp dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên của Ủy ban kiểm tra các cấp.

   - Phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng đã qua khảo sát, nắm tình hình bước đầu.

   - Các nguồn thông tin khác.

   2- Phương pháp phát hiện dấu hiệu vi phạm:

   Cấp ủy viên, thành viên tổ chức đảng, thành viên Ủy ban kiểm tra được phân công phụ trách, cán bộ kiểm tra được phân công theo dõi lĩnh vực, địa bàn phát hiện dấu hiệu vi phạm thông qua:

   a) Nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu, hiện vật về dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên thông qua các nguồn thông tin nêu tại Điểm c, Khoản 1, Điều 6 của Quy định này.

   b) Thực hiện việc giám sát thường xuyên đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới.

   c) Nghiên cứu thông tin, tài liệu, hiện vật thu thập qua các cuộc kiểm tra và do tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp. Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, đoàn công tác của cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp hoặc cấp dưới; tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, của các tổ chức nhà nước; trao đổi trực tiếp đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên; kết quả thực hiện chất vấn tại các kỳ họp của cấp ủy, Quốc hội, hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

   d) Kết quả giám sát chuyên đề; báo cáo kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

   Trên đây là nội dung tư vấn về căn cứ, phương pháp phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định số 1319-QĐ/UBKTTW năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn