Căn cứ tính mức lương khởi điểm cán bộ văn phòng đảng ủy xã?

Ngày hỏi:26/07/2010

Là cán bộ văn phòng đảng ủy xã thì cần bằng trung cấp gì để đúng chuyên môn để tính lương khởi điểm 1.86. hiện em có 01 bằng trung cấp quản lý kinh tế tốt nghiệp năm 2002, 01 bằng trung cấp lý luận chính trị tốt nghiệp năm 2009, 01 chứng chỉ tin học trình độ B năm 2004. các bằng cấp trên có áp dụng để tính là bằng chuyên môn phù hợp cho chức danh cán bộ văn phòng đảng ủy không, có phù hợp cho chức danh cán bộ xã đội phó theo nghị định 92/2009/NĐ-CP của chính phủ không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tư vấn như sau:

  • Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh Quy định số lượng, chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Nam Định. Căn cứ QĐ số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn để áp dụng với công chức Văn phòng thống kê làm công tác thống kê và công tác văn phòng Đảng ủy cần có trình độ chuyên môn từ Trung cấp là Trung cấp Văn thư - Lưu trữ, Trung cấp Hành chính, Trung cấp Luật trở lên. Riêng xã loại 2 có số dân dưới 8000 người và xã loại 1 có chức danh công chức Văn phòng - thống kê làm công tác phó chỉ huy quân sự cần có bằng Trung cấp Quân sự trở lên. Nếu đã là cán bộ, công chức trong định biên của Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì được chuyển xếp lương theo quy định. Nếu chưa là công chức thì phải thông qua thi tuyển công chức cấp xã theo Quyết định 89/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh.


  Nguồn:

  Sở Nội Vụ tỉnh Nam Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn