Căn cứ và hình thức tuyển dụng công chức

Ngày hỏi:13/04/2015
Cho e hỏi, căn cứ vào đâu để cơ quan, tổ chức tuyển dụng công chức và hình thức tuyển dụng như thế nào? Người hỏi: Nguyễn Kim Yến ( 08:37 13/04/2015)

  Nội dung này được Ủy ban Nhân dân Tp.Hà Nội, Cổng thông tin điện tử tư vấn như sau:

  • Tại Điều 35; khoản 1, Điều 36; Điều 37; Mục 2, Chương IX, Luật cán bộ, công chức đã quy định căn cứ và hình thức tuyển dụng công chức như sau:
   Điều 35. Căn cứ tuyển dụng công chức
   Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.
   Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
   1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
   a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
   b) Đủ 18 tuổi trở lên;
   c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
   d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
   đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
   e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
   g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
   Điều 37. Phương thức tuyển dụng công chức
   1. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hình thức, nội dung thi tuyển công chức phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.
   2. Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.
   3. Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển công chức.


  Nguồn:

  Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn