Cảng vụ hàng hải được thành lập như thế nào?

Ngày hỏi:01/07/2017

Cảng vụ hàng hải được thành lập như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa. Khi tìm hiểu về lĩnh vực hàng hải, tôi được biết, các cảng vụ hàng hải đóng vai trò, vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế, quốc phòng của quốc gia. Vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, cảng vụ hàng hải được thành lập như thế nào? Tôi có thể tham khảo thêm nội dung này ở đâu? Mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! Nguyên Khang (khangngyen***@yahoo.com0

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề thành lập cảng vụ hàng hải được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư 31/2016/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải. Cụ thể như sau:

   2. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng hải. Trường hợp số lượng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ ít hơn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định việc điều chỉnh tên gọi của từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm phù hợp với chức năng và quy định của pháp luật.

   3. Trường hợp thực sự cần thiết, căn cứ vào điều kiện cụ thể, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thành lập bổ sung bộ phận chuyên môn nghiệp vụ ngoài số lượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này sau khi được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

   4. Giám đốc Cảng vụ hàng hải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và Đại diện Cảng vụ hàng hải. Tùy theo yêu cầu và địa bàn quản lý thực tế, Giám đốc Cảng vụ hàng hải quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Trạm Cảng vụ hàng hải sau khi được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc thành lập cảng vụ hàng hải. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 31/2016/TT-BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn