Cảng vụ hàng không được tổ chức như thế nào?

Ngày hỏi:27/06/2017

Tổ chức của Cảng vụ hàng không được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên khoa Luật Quốc tế trường Đại học Luật TP.HCM. Hiện tại, em đang thu thập tài liệu để hoàn thành bài tiểu luận kết thúc môn Luật hàng không dân dụng về vị trí, vai trò của các Cảng vụ hàng không đối với hoạt động của ngành hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, em còn thiếu một vài thông tin. Cho em hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, các Cảng vụ hàng không ở nước ta được tổ chức như thế nào? Nội dung này do văn bản nào điều chỉnh? Rất mong Ban biên tập hỗ trợ giúp em. Cảm ơn các anh chị rất nhiều!

Huỳnh Mỹ Anh (anh_law***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Tổ chức của Cảng vụ hàng không được quy định tại Điều 5 Quyết định 27/2007/QĐ-BGTVT về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không. Theo đó:

  1. Cảng vụ hàng không có Giám đốc, một số Phó Giám đốc giúp việc, các phòng chức năng và các Đại diện Cảng vụ hàng không tại các cảng hàng không, sân bay thuộc quyền quản lý. Giám đốc Cảng vụ hàng không chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cảng vụ hàng không.

  2. Giám đốc Cảng vụ hàng không do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Đại diện Cảng vụ hàng không do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng không. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ còn lại thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Cục Hàng không Việt Nam.

  3. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc Cảng vụ hàng không và các Đại diện Cảng vụ hàng không theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng không.

  Về vị trí và chức năng, Cảng vụ hàng không trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Cảng vụ hàng không có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là (...) Airports Authority, viết tắt là tên riêng Cảng vụ hàng không + AA. Kinh phí hoạt động của Cảng vụ hàng không được sử dụng từ nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Cơ chế tài chính của Cảng vụ hàng không thực hiện theo các quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu.

  Về nhiệm vụ, quyền hạn, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, Cảng vụ hàng không còn thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  - Xây dựng trình Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

  - Xây dựng để Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch biên chế hàng năm; tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý.

  - Tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

  - Cấp thẻ kiểm tra an ninh cho người, giấy phép cho phương tiện vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay theo thẩm quyền.

  - Chủ trì phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chuyên cơ tại cảng hàng không, sân bay.6. Quản lý tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

  - Được quyền trực tiếp quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam giao.

  Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về tổ chức của Cảng vụ hàng không. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 27/2007/QĐ-BGTVT.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Cảng vụ hàng không
Hàng không
Hàng không dân dụng
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn