Cảnh sát biển được thực hiện quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển khi nào?

Ngày hỏi:17/12/2018

Cho tôi hỏi: Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, theo quy định của pháp luật mới nhất hiện nay, được thực hiện quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển trong các trường hợp nào? Vui lòng thông tin cụ thể từng trường hợp nhất định?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018).

   Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Trong đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

   Theo quy định tại Điều 17 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019) thì Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển trong các trường hợp sau đây:

   - Vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia;

   - Không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng tàu thuyền của Cảnh sát biển Việt Nam trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này;

   - Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động truy đuổi;

   - Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Lưu ý: Phạm vi, thẩm quyền và trình tự truy đuổi tàu thuyền trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn