Cấp bậc của sĩ quan Quân đội trên phù hiệu được ký hiệu như thế nào?

Ngày hỏi:17/01/2019

Tôi thấy một số người nhìn vào phù hiệu của sĩ quan Quân đội là có thể biết người đó hiện đang giữ cấp hàm nào. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi cấp bậc của sĩ quan Quân đội được ký hiệu như thế nào trên phù hiệu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam, có quy định về vấn đề này như sau:

   - Cấp tướng: Gắn hình phù hiệu, sao mầu vàng, riêng cấp tướng binh chủng hợp thành không gắn hình phù hiệu. Số lượng sao:

   + Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân: 01 sao;

   + Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân: 02 sao;

   + Thượng tướng, Đô đốc Hải quân: 03 sao;

   + Đại tướng: 04 sao.

   -Sĩ quan, học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp: Gắn hình phù hiệu, gạch dọc và sao mầu vàng. Cấp tá 02 gạch dọc, cấp úy 01 gạch dọc. Số lượng sao:

   + Thiếu úy, Thiếu tá: 01 sao;

   + Trung úy, Trung tá: 02 sao;

   + Thượng úy, Thượng tá: 03 sao;

   + Đại úy, Đại tá: 04 sao.

   - Hạ sĩ quan: Gắn hình phù hiệu, 01 vạch dọc và sao mầu vàng. Số lượng sao:

   + Thượng sĩ: 03 sao;

   + Trung sĩ: 02 sao;

   + Hạ sĩ: 01 sao.

   - Binh sĩ: Gắn hình phù hiệu, sao mầu vàng. Số lượng sao:

   + Binh nhất: 02 sao;

   + Binh nhì: 01 sao.

   - Học viên đào tạo sĩ quan; học viên đào tạo hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật: Gắn hình phù hiệu, 01 vạch dọc mầu vàng ở giữa. Vạch dọc của Học viên đào tạo sĩ quan rộng 5 mm, của học viên đào tạo hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật rộng 3 mm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn