Cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ có trách nhiệm gì?

Ngày hỏi:10/10/2017

Trách nhiệm của cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ được quy định ra sao? Xin chào Quý Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận. Tôi được biết Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định mới về công tác luân chuyển cán bộ. Tôi thắc mắc không biết theo quy định này thì cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ có trách nhiệm gì? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Vũ Thu Ngân (ngan****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 07/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 98-QĐ/TW năm 2017 về luân chuyển cán bộ. Một trong những mục đích của công tác luân chuyển cán bộ được xác định là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

   Theo đó, trách nhiệm của cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 98-QĐ/TW năm 2017. Cụ thể như sau:

   Lãnh đạo xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ; thực hiện quy trình, thủ tục bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý, đánh giá, nhận xét, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ sau luân chuyển; sơ kết, tổng kết công tác luân chuyển cán bộ.

   Liên quan đến nội dung này, để bạn nắm rõ hơn vấn đề, Ban biên tập gửi tới bạn một số thông tin về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác luân chuyển cán bộ như sau:

   - Cơ quan nơi đi: Nhận xét, đánh giá, đề xuất cán bộ luân chuyển; phối hợp với cơ quan liên quan trong công tác quản lý, giám sát và giữ mối liên hệ thường xuyên với cán bộ luân chuyển; có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí hoặc đề xuất bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển...

   - Cơ quan nơi đến: Chấp hành nghiêm quyết định về luân chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm bố trí công tác, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường; quản lý, đánh giá cán bộ; phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất hướng bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển...

   - Cán bộ luân chuyển: Chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, phân công của cấp có thẩm quyền, cơ quan nơi đi và nơi đến; tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực, cố gắng, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chịu sự kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý; giữ mối liên hệ với cơ quan nơi đi, cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ...

   - Cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch luân chuyển, nhận xét, đánh giá, đề xuất bố trí, sắp xếp cán bộ trước và sau luân chuyển; tham mưu sơ kết, tổng kết,... về công tác luân chuyển cán bộ.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về trách nhiệm của cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 98-QĐ/TW năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn