Cập nhật thông tin phong trào thi đua trên phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính

Ngày hỏi:04/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Cập nhật thông tin phong trào thi đua trên phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính được thực hiện khi nào và được Quy chế mới của Bộ Tài chính quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1361/QĐ-BTC năm 2019 quy định về vấn đề cấp nhật thông tin phong trào thi đua trên phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính, cụ thể như sau:

   - Phát động phong trào thi đua:

   Vụ Thi đua Khen thưởng cập nhật trên phần mềm Thi đua khen thưởng thông tin về phát động phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt (chuyên đề) của Bộ Tài chính.

   Đơn vị cấp Tổng cục và tương đương cập nhật thông tin về phát động phong trào thi đua riêng của Tổng cục hoặc hưởng ứng theo phong trào thi đua của Bộ Tài chính.

   Đơn vị cấp Vụ, Cục và tương đương cập nhật thông tin về phát động phong trào thi đua riêng của đơn vị hoặc hưởng ứng theo phong trào thi đua của cấp trên.

   - Đăng ký tham gia phong trào thi đua:

   Sau khi đơn vị cấp trên cập nhật thông tin phát động phong trào thi đua trên hệ thống, các đơn vị cấp dưới thực hiện đăng ký tham gia phong trào thi đua do cấp trên phát động trên Phần mềm Thi đua khen thưởng.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn