Cấu trúc của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:30/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Thùy Dương, có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi, cụ thể: 

Cấu trúc của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định ra sao? Có văn bản nào quy định cụ thể vấn đề này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cấu trúc của Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 146/QĐ-BTTTT năm 2017 Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, cụ thể:

   Cổng có địa chỉ truy cập trên mạng Internet lần lượt là http://mic.gov.vn (tiếng Việt) và http://english.mic.gov.vn (tiếng Anh); được thiết kế gồm 02 thành phần chính, có cấu trúc như sau:

   - Thành phần giao tiếp bên ngoài (sau đây gọi là Front-end) có chức năng: cung cấp thông tin chung; tiếp nhận thông tin và trả lời hỏi - đáp, phản ánh, kiến nghị; thiết lập giao tiếp với các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến; liên kết thông tin với các cổng, hệ thống thông tin thành viên và các kênh thông tin khác trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông;

   - Thành phần xử lý bên trong (sau đây gọi là Back-end) có chức năng: thực hiện tiếp nhận, xử lý và xuất bản nội dung thông tin và dịch vụ công trực tuyến ra thành phần Front-end; tích hợp các ứng dụng dùng chung (hệ thống thư điện tử, hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống quản lý văn bản điều hành), các hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp nội bộ của các cơ quan, đơn vị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn