Chánh án Tòa án quân sự trung ương phải là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao?

Ngày hỏi:06/11/2020

Theo quy định pháp luật hiện hành thì Chánh án Tòa án quân sự trung ương phải là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 59 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định như sau:

   Chánh án Tòa án quân sự trung ương là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

   Nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án quân sự trung ương là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

   Như vậy, theo quy định nêu trên có thể thấy Chánh án Tòa án quân sự trung ương là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn