Chánh văn phòng hội cựu chiến binh cấp tỉnh có phải là công chức không?

Ngày hỏi:17/01/2020

Tôi đang nghiên cứu về các chức danh của Hội cựu chiến binh, theo tôi được biết thì Chánh văn phòng hội cựu chiến binh ở trung ương là công chức. Vậy cho tôi hỏi chánh văn phòng ở cấp tỉnh có phải là công chứng không hay là cán bộ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 9 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định công chức trong cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội bao gồm:

   - Ở Trung ương:

   + Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và người làm việc trong văn phòng, ban thuộc cơ cấu tổ chức ở Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức chính trị - xã hội);

   + Người làm việc trong bộ phận giúp việc của Ủy ban thuộc tổ chức chính trị - xã hội.

   - Ở cấp tỉnh:

   Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và người làm việc trong văn phòng, ban thuộc cơ cấu tổ chức của tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức tương đương.

   - Ở cấp huyện:

   Người làm việc trong cơ quan của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức tương đương.

   - Công chức quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không bao gồm người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì Chánh văn phòng Hội cựu chiến binh ở cấp tỉnh là công chức trong cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn