Chế độ ăn, ở, đi lại của đoàn kiểm toán nhà nước được quy định ra sao?

Ngày hỏi:26/12/2020

Chế độ ăn, ở, đi lại của đoàn kiểm toán nhà nước được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ ăn, ở, đi lại của đoàn kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 22 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN, cụ thể như sau:

   - Việc ăn, ở, đi lại của Đoàn kiểm toán phải thực hiện theo chế độ quy định của Nhà nước và quy định của Kiểm toán nhà nước.

   - Trưởng Đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm bảo đảm điều kiện sinh hoạt và làm việc của Đoàn kiểm toán trong thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

   - Văn phòng Kiểm toán nhà nước hoặc Văn phòng của các Kiểm toán nhà nước khu vực đảm bảo kinh phí, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của Kiểm toán nhà nước để Đoàn kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   Đối với Đoàn kiểm toán có liên quan đến yếu tố nước ngoài, văn phòng Kiểm toán nhà nước, văn phòng Kiểm toán nhà nước khu vực chịu trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho Đoàn kiểm toán theo quy định. Đối với Đoàn kiểm toán do nước ngoài tài trợ: chế độ ăn, ở, đi lại của Đoàn kiểm toán thực hiện theo chế độ quy định của Nhà nước, của Kiểm toán nhà nước và thỏa thuận với nhà tài trợ.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:


  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT