Chế độ báo cáo của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II

Ngày hỏi:16/08/2018

Chế độ báo cáo của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II được quy định ra sao? Hiện tôi đang công tác trong một công ty kiểm toán tại Tp Hà Nội, tìm hiểu về quy chế làm việc của kiểm toán nhà nước. Tôi có thắc mắc trên mong sớm nhận được phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ báo cáo của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quyết định 1185/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy chế làm việc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, cụ thể như sau:

   - Báo cáo kết quả công tác tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết năm phải thông qua lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách. Khi có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền quản lý, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II phải báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước để xử lý kịp thời;

   - Tổng hợp kết quả kiểm toán năm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

   - Phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp các kết quả công tác trong kỳ trình Kiểm toán trưởng xem xét để báo cáo lãnh đạo Kiểm toán;

   - Đối với các đoàn đi công tác nước ngoài, công chức thuộc KTNN chuyên ngành II được cử tham gia phải báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện theo quy định và báo cáo Kiểm toán trưởng đồng thời gửi báo cáo cho Phó Kiểm toán trưởng phụ trách; Trưởng phòng chủ trì nội dung;

   - Trong thời gian thực hiện kiểm toán: Tổ trưởng và Trưởng Đoàn kiểm toán báo cáo định kỳ (theo quy định của ngành) hoặc báo cáo đột xuất về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình, kết quả hoạt động kiểm toán và những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, chỉ đạo kịp thời. Phòng Tổng hợp có nhiệm vụ tổng hợp các báo cáo định kỳ, trình Kiểm toán trưởng xem xét để báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

   - Các phòng lập báo cáo tổng kết năm của phòng để báo cáo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn