Chế độ chính sách chi trả trợ cấp một lần cho Trưởng Công an xã

Ngày hỏi:27/04/2016

Chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được quy định tại Điều 7, Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã như sau: - Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. - Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Vậy Bộ Công an cho tôi hỏi, việc tài chính xã trừ tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là 9,5% hàng tháng vào tiền phụ cấp của Trưởng, Phó trưởng Công an xã như vậy là đúng hay sai? Nếu đúng thì văn bản nào quy định việc này?

  Nội dung này được Bộ Công an tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã quy định: Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ thì Phó trưởng Công an xã và Công an viên là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

   Khoản 3 và 4, Điều 1, Nghị định số 29/2013/NĐ/CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ có quy định "Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã", như vậy Phó trưởng Công an xã và Công an viên là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế.

   Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với Công an xã thuộc trách nhiệm của UBND các cấp được quy định tại Khoản 3, Điều 23, Chương IV, Pháp lệnh Công an xã và được Chính phủ quy định tại Mục b, Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 73/NĐ-CP về nhiệm vụ chi của địa phương. Vì vậy, đề nghị công dân kiến nghị với UBND, HĐND tỉnh để được giải đáp về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật./.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn