Chế độ, chính sách cho cán bộ xã tại Quảng Ngãi

Ngày hỏi:24/07/2014
Xin luật gia cho biết về chính sách đối với cán bộ xã phường làm công tác chuyên trách, công tác kiêm nhiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nhất là cán bộ không chuyên trách làm trưởng thôn, các đoàn thể thì Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ nhằm động viên, khuyến khích họ gắn bó với công tác xây dựng NTM hiện nay

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định của Chính phủ về chế độ chính sách đối với công chức xã, phường và Quyết định số 26/2014 ngày 9/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi quy định mức phụ cấp như sau: - Mức phụ cấp hằng tháng: Bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; công an viên ở thôn được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng hệ số 1,25 theo mức lương cơ sở của khu vực hành chính sự nghiệp (bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế). - Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh trên mà giảm được 1 định xuất thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% của mức phụ cấp chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 90% mức phụ cấp của chức danh hiện đảm nhiệm. - Hỗ trợ phụ cấp hằng tháng: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: Có trình độ trung cấp được hỗ trợ phụ cấp hằng tháng bằng 10%; có trình độ cao đẳng, đại học được hỗ trợ phụ cấp hằng tháng bằng 20% so với mức phụ cấp hằng tháng theo chức danh nêu trên. Bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; công an viên ở thôn đã được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: Có trình độ trung cấp được hỗ trợ phụ cấp hằng tháng bằng 10%; có trình độ cao đẳng, đại học được hỗ trợ phụ cấp hằng tháng bằng 20% so với mức phụ cấp hằng tháng quy định. Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chi hội trưởng chi hội nông dân, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ phụ cấp hằng tháng bằng 30% mức lương cơ sở của khu vực hành chính sự nghiệp. Trên đây là một số chế độ chính sách của tỉnh Quảng Ngãi đối với cán bộ xã. Bạn nghiên cứu vận dụng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn