Chế độ chính sách với cán bộ xã

Ngày hỏi:25/06/2014

Xin hỏi trường hợp là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã mà đang hưởng lương hưu thì xếp lương như thế nào? Trường hợp cán bộ trước đây công tác ở xã hưởng sinh hoạt phí, sau đó làm việc ở cơ quan cấp huyện thì thời gian công tác ở xã có được tính là thời gian đóng BHXH không?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định số 29/2013 ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có quy định bổ sung về những trường hợp mà bạn đọc hỏi như sau: + Về xếp lương của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định và không phải đóng BHXH, BHYT. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp bậc 1, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm. + Về tính thời gian đóng BHXH: Những người đã có thời gian làm cán bộ cấp xã trước ngày 01/ 01/1998, nếu trong thời gian công tác này mà đảm nhiệm chức danh có quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01/01/1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần thì được tính là thời gian đã đóng BHXH. Trên đây là những quy định mới được sửa đổi bổ sung, bạn nghiên cứu vận dụng.


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn