Chế độ giáo viên tiểu học đến công tác tại vùng khó khăn theo Nghị định 116

Ngày hỏi:19/01/2019

Cho hỏi: Trường hợp giáo viên cấp tiểu học có tham gia giảng dạy một số tiết ở ấp thôn đặc biệt khó khăn có được hưởng theo Nghị định 116 không? Mong sớm nhận được phản hồi, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT tư vấn như sau:

  • Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định:

   Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

   1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

   2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

   3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

   Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

   Như vậy, theo quy định trên thì Nghị định 116/2010/NĐ-CP áp dụng đối với người đang công tác và cả người đến công tác tại vùng vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp bạn là giáo viên cấp tiểu học có tham gia giảng dạy một số tiết ở ấp thôn đặc biệt khó khăn thì nếu có quyết định về việc đến công tác tại vùng này sau ngày 24/12/2010, ngày Nghị định 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thì bạn được hưởng chế độ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn