Chế độ hội họp, báo cáo của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/11/2018

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức biên tập và cung cấp thông tin, có thể được xem là khá quan trọng trong lĩnh vực tư pháp, thế cho tôi hỏi: Chế độ hội họp, báo cáo của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển được quy định như thế nào? Anh/chị ban biên tập hỗ trợ giúp tôi nhé. (0907**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ hội họp, báo cáo của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Quyết định 2266/QĐ-BTP năm 2015 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử pháp điển do Bộ Tư pháp ban hành, có quy định chế độ hội họp, báo cáo như sau:

   1. Ban Biên tập họp thường kỳ 6 tháng một lần. Trường hợp cần thiết, Ban biên tập họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban Thường trực trong trường hợp Trưởng ban đi vắng) hoặc đề nghị của 2/3 số thành viên.

   2. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Ban Biên tập có trách nhiệm lập báo cáo gửi Bộ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban; tình hình đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử pháp điển và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn