Chế độ làm việc và cuộc họp của Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng viên chức

Ngày hỏi:07/09/2017

Chế độ làm việc và cuộc họp của Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh Vy, sống tại Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và tôi có một số thắc mắc nhỏ cần được giải đáp. Cụ thể là: Chế độ làm việc và cuộc họp của Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng viên chức được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 101/2017/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 21/10/2017) về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thì chế độ làm việc và cuộc họp của Hội đồng thẩm định chương trình, tài liệu bồi dưỡng viên chức được quy định như sau:

  1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số.

  2. Kết quả thẩm định chương trình, tài liệu:

  a) Đạt yêu cầu và đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành;

  b) Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành;

  c) Không đạt yêu cầu, phải biên tập và thẩm định lại.

  3. Cuộc họp Hội đồng được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng, trong đó, Chủ tịch và Thư ký Hội đồng không được vắng mặt. Chương trình làm việc của Hội đồng như sau:

  a) Thư ký Hội đồng công bố Quyết định thành lập Hội đồng;

  b) Hội đồng thông qua chương trình làm việc;

  c) Đại diện cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn trình bày quá trình tổ chức biên soạn và những nội dung cơ bản của chương trình, tài liệu;

  d) Ủy viên Hội đồng trình bày ý kiến phản biện, nhận xét và thảo luận về chương trình, tài liệu;

  đ) Đại diện cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn giải trình những vấn đề liên quan đến chương trình, tài liệu theo đề nghị của ủy viên Hội đồng;

  e) Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu thẩm định theo quy định tại khoản 2 Điều này;

  g) Ban kiểm phiếu làm việc; Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; trường hợp kết quả kiểm phiếu cho 02 hoặc 03 mức kết quả thẩm định bằng nhau thì kết quả bỏ phiếu căn cứ vào ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng;

  h) Chủ tịch Hội đồng kết luận nội dung cuộc họp thẩm định;

  i) Hội đồng thông qua biên bản cuộc họp thẩm định.

  4. Biên bản cuộc họp:

  a) Ghi đầy đủ các ý kiến phát biểu tại cuộc họp và phải được Chủ tịch và Thư ký Hội đồng ký;

  b) Thể hiện kết luận của Chủ tịch Hội đồng về mức kết quả thẩm định chương trình, tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  5. Trong vòng 12 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp thẩm định, hồ sơ thẩm định chương trình, tài liệu phải được gửi đến cấp có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm:

  a) Bản nhận xét, đánh giá và phiếu thẩm định của các ủy viên Hội đồng;

  b) Biên bản họp thẩm định của Hội đồng, trong đó ghi rõ ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng; biên bản kết quả kiểm phiếu;

  c) Chương trình, tài liệu đã được Hội đồng thẩm định.

  6. Căn cứ kết luận của Hội đồng, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ban hành chương trình, tài liệu.

  7. Kinh phí tổ chức thẩm định lấy từ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được dự toán trong kinh phí biên soạn chương trình, tài liệu.

  Trên đây là nội dung tư vấn về chế độ làm việc và cuộc họp của Hội đồng chương trình, tài liệu bồi dưỡng đánh giá viên chức. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc

Có thể bạn quan tâm:
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn