Chế độ nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần, nghỉ an dưỡng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày hỏi:01/11/2017

Chế độ nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần, nghỉ an dưỡng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Trương Công Tài, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Cho tôi hỏi, chế độ nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần, nghỉ an dưỡng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Trương Công Tài (congtai*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư 153/2017/TT-BQP về quy định chế độ nghỉ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành thì chế độ nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần, nghỉ an dưỡng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định cụt thể như sau:

   - Đối với chế độ nghỉ ngày lễ, tết

   + Hằng năm, sĩ quan được nghỉ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22 tháng 12).

   + Đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện hoặc do yêu cầu nhiệm vụ việc nghỉ ngày lễ, tết do chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên căn cứ vào tình hình nhiệm vụ đơn vị thực hiện cho phù hợp.

   - Đối với chế độ nghỉ an điều dưỡng:

   + Sĩ quan được nghỉ an điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-QP ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, quản lý hoạt động các Đoàn an điều dưỡng và chế độ an điều dưỡng trong Quân đội.

   - Đối với chế độ nghỉ hằng tuần:

   + Hằng tuần, sĩ quan được nghỉ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật. Đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện hoặc do yêu cầu nhiệm vụ, việc nghỉ hằng tuần do chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên căn cứ vào tình hình nhiệm vụ đơn vị thực hiện cho phù hợp.

   Trên đây là nội dung tư vấn về chế độ nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần, nghỉ an dưỡng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 153/2017/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn