Chế độ thông tin báo cáo của Tổ công tác về kiểm tra công vụ tại Bộ Nội vụ

Ngày hỏi:18/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Hòa, có thắc mắc muong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Chế độ thông tin báo cáo của Tổ công tác về kiểm tra công vụ tại Bộ Nội vụ được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ thông tin báo cáo của Tổ công tác về kiểm tra công vụ tại Bộ Nội vụ được quy định tại Điều 7 Quyết định 782/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác về kiểm tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, cụ thể như sau:

   - Tổ công tác đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

   - Các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật và các nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Tổ công tác và gửi về Tổ công tác (Bộ Nội vụ) trước 10 ngày khi Tổ công tác đến làm việc;

   - Tổ công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong các đợt kiểm tra để tuyên truyền nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

   - Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả hoạt động của Tổ công tác.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn