Chế độ thông tin và báo cáo của Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Ngày hỏi:24/03/2017

Chế độ thông tin và báo cáo của Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được quy định như thế nào? Theo tôi được biết hiện nay đã có quy định về Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tuy nhiên tôi cũng không rõ lắm. Tôi có câu hỏi như trên gửi tới quý Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Hoàng Văn Tuấn, SĐT: 09877***

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Chế độ thông tin và báo cáo của Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được hướng dẫn tại Điều 12 Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT, theo đó:

  Điều 12. Chế độ thông tin và báo cáo

  1. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành, Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành và Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành có trách nhiệm: Thường xuyên báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về kết quả và tình hình triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao; thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành tới các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành và các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

  2. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ đã được Chính phủ giao, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về mọi hoạt động hội nhập quốc tế thuộc lĩnh vực liên quan trong các tổ chức kinh tế - thương mại khu vực và quốc tế do Bộ, ngành là đầu mối.

  3. Các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành có trách nhiệm chủ động phối hợp, đề xuất, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành thông qua Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành về tình hình thực hiện các nhiệm vụ và công việc được giao; các vấn đề phát sinh trong hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.

  4. Các cơ quan giúp việc về hội nhập quốc tế của các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm gửi báo cáo về các hoạt động và công tác hội nhập kinh tế quốc tế thuộc chức năng quản lý của Bộ, ngành và địa phương cho Ban Chỉ đạo liên ngành, theo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc khi lãnh đạo Ban Chỉ đạo liên ngành yêu cầu để Ban Chỉ đạo liên ngành xem xét, tổ chức và phối hợp các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

  5. Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành về các hoạt động công tác đang triển khai; tổng hợp các báo cáo trình Tổng Thư ký để báo cáo Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành; thông báo ý kiến kết luận, phương án chỉ đạo của Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành cho các Bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

  6. Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế thường xuyên phối hợp và chia sẻ thông tin với các Ban Chỉ đạo liên ngành khác để kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tình hình triển khai các nhiệm vụ hội nhập quốc tế.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Chế độ thông tin và báo cáo của Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, được quy định tại Quyết định 115/QĐ-BCĐLNKT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Ban Chỉ đạo Trung ương
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn