Chế độ, trách nhiệm thông tin hoạt động ngành Nội vụ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:08/12/2016

Tôi tên là Nguyễn Ngọc Bích, địa chỉ mail bichnguyen****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Chế độ, trách nhiệm thông tin hoạt động ngành Nội vụ được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Hiện tôi mới vào làm việc tại một đơn vị hành chính, ngành Nội vụ nên rất quan tâm tới nội dung này. Đặc biệt là những quy định mới trong năm nay. Mong các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giùm tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chế độ, trách nhiệm thông tin hoạt động ngành Nội vụ được hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 06/2016/TT-BNV quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

   1. Hàng quý, 6 tháng và năm

   a) Bộ Nội vụ tổng hợp, xây dựng Báo cáo công tác quý, 6 tháng đầu năm và Báo cáo tổng kết công tác năm của ngành Nội vụ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và gửi các bộ, ngành Trung ương, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   b) Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, xây dựng Báo cáo công tác quý, 6 tháng đầu năm và Báo cáo tổng kết công tác năm của ngành Nội vụ gửi các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tại địa phương.

   2. Văn phòng Bộ Nội vụ có trách nhiệm

   a) Thông báo cho các cơ quan, đơn vị những chủ trương, quyết định và kết luận chỉ đạo quan trọng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành cũng như những công việc đột xuất do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ, ngành Nội vụ thực hiện.

   b) Tổ chức họp báo sau mỗi lần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng (nếu cần thiết), họp báo định kỳ hoặc theo chuyên đề theo quy định của pháp luật với các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm cung cấp các thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Nội vụ.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về chế độ, trách nhiệm thông tin hoạt động ngành Nội vụ, được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BNV. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn