Chế độ với cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư

Ngày hỏi:04/04/2013

Một độc giả công tác tại Đài truyền hình đề nghị hướng dẫn về chế độ bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo quy định tại Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ. Theo độc giả nêu, hàng tuần các cán bộ hành chính chuyên trách tại Đài truyền hình vừa tiếp công dân, vừa xử lý đơn thư gửi trực tiếp tại Phòng tiếp dân qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp hoặc gửi qua email. Độc giả có tham khảo, Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ quy định mức chi bồi dưỡng cho cán bộ xử lý đơn thư là 100.000đ/ngày tính theo bảng chấm công ngày xử lý đơn thư, tiếp dân thực tế. Độc giả muốn được biết, các cán bộ hành chính chuyên trách tại Đài Truyền hình có được hưởng mức bồi dưỡng nêu trên không?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Điều 2 Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 có quy định:

   “1. Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 Thông tư này được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

   2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

   3. Cán bộ, công chức; sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

   4. Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh”.

   Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì:

   - Cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân thì được hưởng chế độ bồi dưỡng theo ngày quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Thông tư.

   - Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền quyết định cụ thể (bằng văn bản) giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại khoản 4, Điều 2 (không xử lý tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân), được hưởng mức bồi dưỡng là 50.000 đồng/ngày/người theo quy định tại khoản 4, Điều 4.

   Trường hợp Đài truyền hình có địa điểm tiếp công dân (theo quy định tại Luật Khiếu nại và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 hướng dẫn thi hành Luật); Cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm đó được hưởng chế độ bồi dưỡng theo ngày quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4.

   Trường hợp Lãnh đạo Đài truyền hình có quyết định (bằng văn bản) các đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP) thì các đối tượng này được được hưởng mức bồi dưỡng theo quy định tại khoản 4, Điều 4 Thông tư nêu trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn