Chi bộ đảng có thẩm quyền quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên không?

Ngày hỏi:30/12/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Chi bộ đảng có thẩm quyền quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đảng viên không? Mong sớm nhận phản hồi thông tin.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 40 Quy định 30-QĐ/TW năm 2016 thi hành Chương VII và VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, có quy định:

   Tổ chức đảng quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên là tổ chức đảng có thẩm quyền khai trừ đối với đảng viên đó.

   Đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên do chi bộ và đảng ủy cơ sở đề nghị, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định. Đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, chi bộ và đảng ủy cơ sở đề nghị, ban thường vụ cấp ủy quản lý cán bộ đó quyết định.

   => Như vậy theo quy định trên thì đối với đảng viên bình thường thì chi bộ đảng có thẩm quyền đề nghị, còn tổ chức đảng cơ sở có thẩm quyền quyết định. Chi bộ đảng vẫn có thẩm quyền quyết định khi được tổ chức đảng cơ sở ủy quyền.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 40 Quy định năm 2016 30-QĐ/TW Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn