Chỉ cần 03 năm công tác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ được làm cán bộ kiểm tra

Ngày hỏi:22/02/2021

Tôi muốn hỏi, về bằng cấp, chứng chỉ đã đủ điều kiện để được làm cán bộ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh. Tuy nhiên, tôi nghe nói phải có thời gian công tác trên 05 năm mới đáp ứng đầy đủ. Như vậy, trường hợp của tôi mới 3 năm 2 tháng thì sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2a Điều 4 Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định như sau:

   - Cán bộ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh) ngoài đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này còn phải bảo đảm tiêu chuẩn sau:

   + Có thời gian thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhân dân tối thiểu 03 năm;

   Như vậy, trường hợp của bạn đã công tác hơn 03 năm và đủ điều kiện về bằng cấp theo quy định thì hoàn toàn có thể trở thành cán bộ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh như trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn