Chỉ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền bổ nhiệm thanh tra viên cao cấp?

Ngày hỏi:23/08/2021

Chỉ có Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới có thẩm quyền bổ nhiệm thanh tra viên cao cấp? Nhận định này có đúng không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 11 Nghị định 97/2011/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền bổ nhiệm các ngạch thanh tra, theo đó:

   1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính.

   2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, bổ nhiệm công chức vào ngạch thanh tra viên cao cấp; Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, bổ nhiệm sỹ quan Công an nhân dân, sỹ quan Quân đội nhân dân vào ngạch thanh tra viên cao cấp.

   Quyết định bổ nhiệm Thanh tra viên cao cấp thuộc Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi cho Thanh tra Chính phủ để theo dõi, tổng hợp.

   Như vậy, theo quy định ngoài Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì đối với quân đội, công an, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng sẽ có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm sỹ quan Công an nhân dân, sỹ quan Quân đội nhân dân vào ngạch thanh tra viên cao cấp như quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chánh thanh tra
  Cơ quan Thanh tra
  Chương trình thanh tra
  Đoàn thanh tra
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn