Chỉ có Hiến pháp Quốc hội mới thực hiện trưng cầu ý dân?

Ngày hỏi:20/11/2020

Cho hỏi, có phải chỉ có Hiến pháp Quốc hội mới thực hiện trưng cầu ý dân? Viện dẫn căn cứ pháp lý?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:

   Quốc hội quyết định trưng cầu ý dân về Hiến pháp hoặc về những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội.

   Như vậy, có thể thấy ngoài Hiến pháp thì những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội cũng có thể thực hiện việc trưng cầu ý dân này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn