Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã có được nâng lương trước thời hạn không?

Ngày hỏi:12/11/2020

Tôi là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, vừa qua có làm hồ sơ nâng lương trước hạn, có hai giấy khen cấp thành phố, nhưng khi xét thì được trả lời là không phải công chức thì không được nâng lương trước hạn. Như vậy tôi có phải là đối tượng được nâng lương không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã có được nâng lương trước thời hạn không?
   (ảnh minh họa)
  • Việc nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV.

   Theo Điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư này thì đối tượng áp dụng bao gồm:

   Cán bộ cấp xã quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 và công chức cấp xã quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sau đây gọi là Nghị định số 92/2009/NĐ-CP).
   Dẫn chiếu đến Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP quy định đối tượng sau đây:
   Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.
   Mà theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định này thì công chức cấp xã có các chức danh sau đây:
   - Trưởng Công an;

   - Chỉ huy trưởng Quân sự;

   - Văn phòng – thống kê;
   ...
   Theo đó thì chỉ huy trưởng quân sự xã được xác định là công chức cấp xã. Và nếu bạn được xếp lương theo quy định tại bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì bạn là đối tượng được nâng lương trước thời hạn.
   Trân trọng!

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn