Chỉ tiêu kỹ thuật cao su và độ liên kết cao su bím - vải, vải - vải (giày vải) (nguyên liệu của trang phục Dân quân tự vệ)

Ngày hỏi:02/10/2021

Nhờ hỗ trợ quy định về Chỉ tiêu kỹ thuật cao su và độ liên kết cao su bím - vải, vải - vải (giày vải) (nguyên liệu của trang phục Dân quân tự vệ).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822:2021 trang phục dân quân tự vệ Ban hành kèm theo Thông tư 94/2021/TT-BQP, theo đó Phụ lục B quy định Chỉ tiêu kỹ thuật nguyên liệu của trang phục Dân quân tự vệ, Chỉ tiêu kỹ thuật cao su và độ liên kết cao su bím - vải, vải - vải (giày vải) (Bảng B.12) như sau:

   Tên chỉ tiêu

   Mức

   1. Lực kéo đứt cao su đế, N/cm2, không nhỏ hơn:

   - Nguyên thủy

   1 100

   - Sau lão hóa 72 h (70 °C)

   900

   2. Độ giãn dài cao su đế khi kéo đứt, %, không nhỏ hơn:

   - Nguyên thủy

   400

   - Sau lão hóa 72 h (70 °C)

   350

   3. Lượng mài mòn cao su đế, cm3/1,61 km, không lớn hơn

   1,5

   4. Độ bền liên kết, N/cm, không nhỏ hơn:

   - Giữa cao su bím - vải mũ giày

   35

   - Giũa vải bạt - vải phin lót

   3

   5. Độ cứng cao su đế, Shore A:

   - Nguyên thủy

   60 ±5

   - Sau lão hóa 72 h (70 °C)

   65 ±5

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn