Chỉ tiêu thống kê kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ngày hỏi:13/09/2018

Chuyên gia vui lòng cung cấp giúp tôi quy định về chỉ tiêu thống kê kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có được không? Tôi đang cần gấp quy định này cho công việc của tôi, mong sớm nhận được phản hồi từ các chuyên gia. Chúc các chuyên gia một ngày làm việc hiệu quả!

Phượng Lộc (0166***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chỉ tiêu thống kê kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được quy định tại Tiểu mục 1603 Mục 16 Phụ lục II Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BTP như sau:

   1. Khái niệm

   - Đăng ký giao dịch bảo đảm: Theo khái niệm đã nêu tại chỉ tiêu số 1601.

   - Nội dung ĐKGDBĐ gồm: Đăng ký giao dịch bảo đảm; đăng ký thay đổi; đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm; xóa đăng ký; chuyển tiếp đăng ký thế chấp.

   2. Phân tổ chủ yếu

   - Kết quả đăng ký (thụ lý, giải quyết) đối với các nội dung đăng ký;

   - Kết quả cung cấp thông tin (thụ lý, giải quyết);

   - Trường hợp không phải nộp phí ĐKGDBĐ;

   - Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

   3. Kỳ công bố: Năm.

   4. Nguồn số liệu: Báo cáo thống kê ngành tư pháp.

   5. Đơn vị (thuộc Bộ Tư pháp) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

   Chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính;

   Phối hợp: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

   Trên đây là nội dung quy định về chỉ tiêu thống kê kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 10/2017/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn