Chỉ tiêu thống kê kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc thi hành án theo yêu cầu

Ngày hỏi:15/09/2018

Xin hỏi LS về việc thi hành án dân sự: Chỉ tiêu thống kê kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc thi hành án theo yêu cầu được quy định như thế nào? Tôi đang rất cần nội dung này cho công việc của tôi, mong sớm nhận được phản hồi từ LS.

Hoàng Phương (097***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chỉ tiêu thống kê kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc thi hành án theo yêu cầu được quy định tại Tiểu mục 1903 Mục 19 Phụ lục II Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BTP như sau:

   1. Khái niệm, phương pháp tính

   1.1. Khái niệm

   Chỉ tiêu này phản ánh kết quả công việc của cơ quan THADS trong quá trình thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành đối với các việc thi hành án dân sự theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong kỳ thống kê, bao gồm số lượng quyết định thi hành án đối với phần bản án, quyết định không thuộc các trường hợp chủ động thi hành án.

   (Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự).

   1.2. Phương pháp tính

   Công thức tính tỷ lệ phần trăm (%) việc thi hành án xong: Theo công thức nêu tại chỉ tiêu số 1901.

   2. Phân tổ chủ yếu

   - Tình trạng việc thụ lý (việc năm trước chuyển sang, thụ lý mới);

   - Tính chất của hoạt động THADS (ủy thác thi hành án, tổng số phải thi hành, có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành);

   - Loại bản án, quyết định (Dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản, trọng tài, khác);

   - Tỷ lệ phần trăm (%) việc thi hành án xong.

   3. Kỳ công bố: Năm.

   4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

   5. Đơn vị (thuộc Bộ Tư pháp) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

   Chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự

   Phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính

   Trên đây là nội dung quy định về chỉ tiêu thống kê kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc thi hành án theo yêu cầu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 10/2017/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn