Chỉ tiêu thống kê số cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, số cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Ngày hỏi:06/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Lương Trung Kiên, hiện đang công tác trong một đơn vị thuộc ngành tư pháp, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Chỉ tiêu thống kê số cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, số cuộc thi tìm hiểu pháp luật được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn! (trungkien***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chỉ tiêu thống kê số cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, số cuộc thi tìm hiểu pháp luật được quy định tại Tiểu mục 0302 Mục 03 Phụ lục II Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BTP như sau:

   1. Khái niệm, phương pháp tính

   1.1. Khái niệm

   - Phổ biến pháp luật trực tiếp là một hình thức tuyên truyền mà người nói trực tiếp nói với người nghe về nội dung pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, niềm tin vào pháp luật và ý thức pháp luật cho người nghe, hướng người nghe hành động theo các chuẩn mực pháp luật.

   Các cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp là sự việc tuyên truyền miệng về pháp luật có nhiều người tham gia như các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng, cuộc họp có nội dung tuyên truyền pháp luật.

   - Thi tìm hiểu pháp luật là hình thức thi nhằm động viên, khuyến khích các đối tượng tìm hiểu, nâng cao hiểu biết pháp luật.

   1.2. Phương pháp tính

   - Cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp: Thống kê các cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp được tổ chức trong kỳ thống kê.

   - Đơn vị tính “lượt người”: Tính theo số lần tham gia của mỗi người vào một cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp hoặc tham gia vào một cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

   Ví dụ: một người tham gia 02 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp hoặc cuộc thi thì tính là 02 lượt người; nếu có hai cuộc tuyên truyền pháp luật tại địa bàn cấp xã, mỗi cuộc có 100 người tham dự, như vậy, hai cuộc được tính là có 200 lượt người tham dự.

   2. Phân tổ chủ yếu

   - Số cuộc;

   - Số lượt người tham dự;

   - Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

   3. Kỳ công bố: Năm.

   4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê Ngành Tư pháp.

   5. Đơn vị (thuộc Bộ Tư pháp) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

   Chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính;

   Phối hợp: Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về chỉ tiêu thống kê số cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp, số cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 10/2017/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn