Chỉ tiêu thống kê số trường hợp đăng ký các việc hộ tịch khác

Ngày hỏi:06/09/2018

Tôi có thắc mắc mong Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Anh chị cho tôi hỏi: Chỉ tiêu thống kê số trường hợp đăng ký các việc hộ tịch khác  được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Đông Hương (huong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chỉ tiêu thống kê số trường hợp đăng ký các việc hộ tịch khác được quy định tại Tiểu mục 0507 Mục 05 Phụ lục II Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BTP như sau:

   1. Khái niệm

   Đăng ký các việc hộ tịch khác bao gồm: đăng ký giám hộ, đăng ký nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài; xác định lại dân tộc; ghi vào sổ việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thực hiện tại UBND cấp huyện; việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch; nhận cha, mẹ, con; đăng ký giám hộ; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam thực hiện tại UBND cấp xã.

   Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch.

   Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi bổ sung thêm thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký hộ tịch.

   Thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

   Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật dân sự (người giám hộ) thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (người được giám hộ).

   Đăng ký giám hộ là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và cấp trích lục hộ tịch tương ứng (bao gồm: đăng ký giám hộ đương nhiên, đăng ký thay đổi giám hộ, chấm dứt giám hộ) theo quy đinh của Bộ luật dân sự, Luật hộ tịch.

   Đăng ký nhận cha mẹ, con: là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và cấp trích lục hộ tịch xác nhận việc nhận cha, mẹ, con theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch.

   Xác định lại dân tộc: là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và cấp trích lục hộ tịch xác định lại dân tộc của cá nhân khi có căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự.

   2. Phân tổ chủ yếu

   - Loại việc (đăng ký giám hộ, nhận cha, mẹ, con; thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch…);

   - Thẩm quyền thực hiện việc đăng ký (UBND cấp xã; UNBD cấp huyện);

   - Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   3. Kỳ công bố: Năm.

   4. Hình thức thu thập: Chế độ báo cáo thống kê Ngành Tư pháp; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

   5. Đơn vị (thuộc Bộ Tư pháp) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

   Chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính;

   Phối hợp: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

   Trên đây là nội dung quy định về chỉ tiêu thống kê số trường hợp đăng ký các việc hộ tịch khác. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 10/2017/TT-BTP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn